Hverdagen

Meget af dagen vil foregå udendørs, hvor vi skal på tur, kigge til dyrene, røres og
smages i urtehaven og hvor børnene vil udforske naturens uendelige mange
muligheder for leg og læring.

Der vil også være rig mulighed for, at komme på tur med ladcykel og endelig vil
musik/guitarspil indgå i forskellige pædagogiske aktiviteter, hvor der vil være
fokus på krop og bevægelse, sociale kompetencer og børnenes sproglige
udvikling.