Åbningstider & Priser

Åbningstider

  • Mandag   kl. 7.15 - 16.00                Tirsdag    kl. 7.15 - 16.00              Onsdag   kl. 7.15 - 16.00            Torsdag   kl. 7.15 - 16.00             Fredag   kl. 7.15 - 15.30         

  


Indmeldelse

Skriv gerne jeres/dit barn op i god tid, eller ring for en uforpligtende snak/besøg.

Pasningsaftalen og ansøgning (ansøgning om tilskud hos Kommune) skal være aftalt senest 1 månede før i Odense Kommune.

Der gøres opmærksom på at pasningsaftalen skal have en varighed af mindst 3 mdr.

Kommunalt tilskud

For at være berettiget til kommunalt tilskud, til privat børnepasser, er det vigtigt at  barnet skal være opskrevet på den kommunale venteliste, hos Pladsanvisningen. Når I bliver kontaktet og tilbudt plads, skal I blot tak nej til tilbuddet, da I har valgt en privat pasningsordning.

Tilskuddet udbetales ca. den 10. i måneden i Odense kommune.

Ferie

Ferieseddel udleveres først på året.

Der holdes lukket i weekender og helligedage.

Betalingsbetingelser

Pladsen skal betales forud, ved barnets start. Det fulde beløb indsættes på min bankkonto senest den sidste bankdag i den forudgående måned.

Ved efterfølgende betalinger skal det foretages via betalings-service.

Der betales fuld løn i opsigelsesmåneden, og der betales for alle 12 måneder uanset ferie, fridage eller sygdom.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske senest sidste hverdag ved månedens udgang. Ønsker man at opsige sin plads, er der 2 måneders opsigelsesfrist.

Ved manglende betaling, opsiges pasningsaftalen.

Priser - tilskud fra Odense Kommune

Der gives søskendetilskud til privat pasningsordning, gives dog til den billigste plads.           

Fra 1,0 år til 2,9 år          

Det fulde beløb er 8.000,- kr./mdr. Der kan ansøges om tilskud hos Odense Kommune på 5.391-. Egenbetaling vil således kun være 2.609- kr./mdr.

Priserne reguleres hvert år pr. 1. januar.